Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на Superpromobg.eu

 

 • СДЛ ТРЕЙД ООД с ЕИК 206332367 и адрес гр. София бул. Сливница №131  регистрирано по законите на Република България,  наричано по долу с името на сайта Superpromobg.eu
 • Условия за ползване

Чрез достъп до Superpromobg.eu сайт (“Сайт”), вие сте съгласни да бъдете обвързани от тези Правила и условия за ползване.
Вие не сте оторизиран и вие се съгласявате да не достъпвате или да използвате този сайт чрез използването на автоматизирани процеси, електронни процеси или да използвате връзка или части от всяка страница или част от този сайт, за целта или целите на използване на информацията, съдържаща се в този сайт по никакъв начин, който нарушава тези Условия за ползване или някое от правата на Superpromobg.eu.
Информацията в този сайт се предоставя от Superpromobg.eu, за информационни цели и да ви даде възможност за закупуване на определени Superpromobg.eu продукти онлайн.
Вие се съгласявате, че можете да използвате информацията, предоставена в този сайт само за законни цели.
Вие се съгласявате, че информацията в този сайт е изключителна собственост на Superpromobg.eu и че разпространението или друго използване на тази информация, освен когато има изрично разрешение от тези Условия за ползване и като се използват във връзка с покупката от Superpromobg.eu.
 • Законови норми и условия

Този сайт и неговото съдържание се предоставят от Superpromobg.eu на база “както е” без никакви гаранции от какъвто и да е вид, нито изрични или косвени, както за функционирането на уебсайта или съдържание. За най-голяма степен, позволена от закона, Superpromobg.eu се отказва от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се Superpromobg.eu няма да носи отговорност за щети от всякакъв вид, произтичащи от използването или невъзможността да се използва този сайт, включително без ограничение, косвени, специални, наказателни, случайни, назидателни или последващи. Някои юрисдикции не позволяват изключването на закономерни или случайни щети и по-горе ограничения не могат да се отнасят за Вас. Superpromobg.eu си запазва всички настоящи и бъдещи права и средства за защита, включително правото да прекрати достъпа ви до сайта, по свое усмотрение, ако нарушите някое от Общите условия за ползване от време на време.

 •    Условия за ползване

При достъп до уеб страницата на Superpromobg.eu вие сте съгласни да бъдете обвързани от следните Правила и условия за ползване
Вие се съгласявате, че информацията в този сайт е собственост на Superpromobg.eu и че разпространението или друго използване на тази информация, освен когато има изрично разрешение от тези Условия за ползване и като се използват във връзка с покупката от Superpromobg.eu

 

 • Отговорности:

Въпреки че Superpromobg.eu се стреми непрекъснато да актуализира сайта, Superpromobg.eu не гарантира, че наличната информация на сайта е точна, пълна, актуална. Superpromobg.eu не носи отговорност за печатни грешки. Информация за цена и наличност е предмет на промяна без предизвестие.

 

 1. ПРЕДМЕТ

 

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на Superpromobg.eu.bg и мобилното приложение Superpromobg.eu, които уреждат правилата за използването на Superpromobg.eu.bg и мобилното приложение Superpromobg.eu, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин. Сайтът извършва търговска дейност само и единствено на територията на р. България.

 

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.   Superpromobg.eu който е собственост на СДЛ ТРЕЙД ООД с ЕИК 206332367 и адрес гр. София бул. Сливница №131

 

2.2.   СДЛ ТРЕЙД ЕООД администрира електронния магазин Superpromobg.eu, под формата на сайта Superpromobg.eu.bg, както и мобилното приложение Superpromobg.eu (наричани за краткост „Платформата “). СДЛ ТРЕЙД ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу Superpromobg.eu.

 

2.3.   Можете да се свържете с Superpromobg.eu на посочения по-горе адрес или на и-мейл адрес superpromobg.eu@gmail.com Телефоните за връзка са платени. Повече информация за таксите можете да откриете в секцията „За връзка с нас“ в Платформата.

 

2.4. Продавач на Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с Superpromobg.eu.

 

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия Superpromobg.eu.

 

3.2   Продавач – Superpromobg.eu или всеки друг търговец, предлагащ сткоки или услуги на Платформата.

 

3.3.   Superpromobg.eu Marketplace ( маркетплейс) – платформата за електронна търговия Superpromobg.eu, предоставяна на други търговци от Superpromobg.eu, посредством която те предлагат за продажба свои стоки или услуги

3.4. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса Superpromobg.eu.bg и неговите поддомейни

3.5.   Платформата –  Сайта или мобилното приложение Superpromobg.eu

3.6.   Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от Superpromobg.eu (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Superpromobg.eu и което е заявило създаването и използването на Акаунт.

3.7. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

3.8.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална

3.9.   Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Superpromobg.eu за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

3.10.   Списък – секция в раздел „Любими“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува

3.11. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Superpromobg.eu за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Superpromobg.eu

3.12.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Superpromobg.eu и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

3.13.   Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.14.   Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Superpromobg.eu или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

 

3.15.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.16.   Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Superpromobg.eu и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Superpromobg.eu и/или друг Продавач на Клиентачрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
 • данни относно Продавач.

3.17.   Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.18.   Транзакция – действието от страна на Superpromobg.eu по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.19.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.20.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.21. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент/Потребител/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента/Потребителя/Купувача на даден продукт или услуга.

3.22.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

3.23.   Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи/Потребители с цел да се получи информация относно дадени Стоки или Услуги на Платформата.

3.24. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

3.25.   “Плащане с 1 клик” – услуга за плащане, предоставена от Superpromobg.eu за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS и за сайта Superpromobg.eu.bg, представляваща система за плащане, която е интегрирана в мобилното приложение на Superpromobg.eu и сайта Superpromobg.eu.bg и е достъпна за Купувачите, чрез която те могат да извъшват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн и която услуга може да бъде активирана чрез мобилното приложение на Superpromobg.eu или сайта Superpromobg.eu.bg;

3.23.   Token – криптиран уникален код, свързан с картата на Купувача след онлайн плащане и активирането на услугата “Плащане с 1 клик”, който може да бъде използван от Купувача за “Плащане с 1 клик”, който код е създаден и се съхранява от картовия оператор, с който Superpromobg.eu работи (PayU).

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.   Общите условия на Superpromobg.eu обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.

 

4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Superpromobg.eu си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата без това да нарушава правото на Клиентите/Потрбителите/Купувачите да се откажат от договора в съответствие с приложимите законови развпоредби. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

4.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5.   Superpromobg.eu и маркетплейс продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Superpromobg.eu уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Superpromobg.eu се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.8.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Superpromobg.eu не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Superpromobg.eu от негово име.

5.2.   Superpromobg.eu ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Superpromobg.eu прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Superpromobg.eu уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Superpromobg.eu не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки/Услуги, предлагани от маркетплейс Продавачи.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всяка Стока ще бъде придружавана от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик.

 

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

6.2.   Superpromobg.eu си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Superpromobg.eu по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Superpromobg.eu, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Superpromobg.eu не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Superpromobg.eu на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

6.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Superpromobg.eu си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

6.6.   Superpromobg.eu може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

6.7.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8.   В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Платформата включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на Superpromobg.eu.

6.9.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Superpromobg.eu се приема като международно плащане отбанките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова Superpromobg.eu препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от Superpromobg.eu.

6.10.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

6.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

 

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавач Не носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

 

8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Superpromobg.eu.

8.2.   Superpromobg.eu има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3.   Нищо в сключения между Superpromobg.eu и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Superpromobg.eu последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктитеили Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Superpromobg.eu върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Superpromobg.eu.

8.4.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.5.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Superpromobg.eu за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Superpromobg.eu и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Superpromobg.eu, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.6.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Superpromobg.eu няма да се счита за съгласие от страна на Superpromobg.eu да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Superpromobg.eu.

8.7.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Superpromobg.eu.

 

9.ПОРЪЧКА

 

9.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

 

9.2.   Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

 

9.3. Потвърждавайки Поръчката Superpromobg.eu потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

 

9.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Superpromobg.eu във връзка сПоръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Superpromobg.eu да предостави тези данни на съответния маркетплейс Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.

 

9.5.   С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на Superpromobg.eu и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

 

9.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

9.7.   Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Superpromobg.eu в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Superpromobg.eu. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Superpromobg.eu Продукта на адрес: СДЛ ТРЕЙД ООД с ЕИК 206332367 и адрес гр. София бул. Сливница №131., като междувременно уведоми Продавача за това на promocii1001@abv.bg. Клиентът може да върне Стоката(-ите) като я изпрати обратно чрез еконт и се свърже предварително със Superpromobg.eu тук. Доставката се поема от клиента и сумата се възстановява в срок от 14 дни.

 

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Транспортните и други разходи за връщането на стоки, за които се полага възстановяване на суми са изцяло за сметка на клиента. Сумата ще бъде възстановена в рамките на 14 дни от връщането на стоката, както следва:

 

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

 

 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

 

 • Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

 

9.9.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

 

9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Marketplace Продавачите и всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от Superpromobg.eu, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

 

9.11.Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.

 

9.12. Рекламации - Завеждане на рекламации стара чрез мейл - superpromobg.eu@gmail.com или фейсбук страницата ни: https://goo.gl/SXjKDt (Super Promo - Топ промоции всяка седмица)

 

Връщане и замяна - Връщане и замяна може да се направи на всяка стока закупена от нас в 14 дневен срок след закупуването, като екипът на superpromobg.eu трябва да бъде информиран предварително. Стоките трябва да са в търговски вид, неупотребявани или без следи от употреба!

 

Стоки, които са употребявани (без стоки в пряк достъп до кожа, тяло и коса) или с нарушена опаковка се възстановяват на 50% до 70% от търговската им стойност, при изрично съгласие от страна на Superpromobg.eu.

 

Продукти, за който се изисква пряк контакт с човешка кожа, тяло и коса, за да функционират и са вече използвани, не подлежат на връщане от хигиенна и здравословна гледна точка! (Фитнес уреди, уреди за коса и други, за които е описано в офертата)

 

Пратки с наложен платеж се взимат в срок от 7 работни дни.

 

 

 

10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

10.1.   Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Купувача и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

 

 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 

 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 

 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Купувача, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

 

 

11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1.   Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Superpromobg.eu, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Superpromobg.eu: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

11.2.   Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на Superpromobg.eu неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Superpromobg.eu има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Superpromobg.eu може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Superpromobg.eu няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 

11.3.   С предоставянето на свои данни на Superpromobg.eu (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват Superpromobg.eu или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци, партньори на Superpromobg.eu и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Superpromobg.eu може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

 

 

 1. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

12.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

 

12.2.   Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.

 

12.3.   Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:

12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:

 • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“
 • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
 • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

12.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:

 • Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“
 • препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“
 • Наличност на Стоки

 

12.4. След покупката на Стока или Услуга, Superpromobg.eu ще изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно:

 • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга

 

Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Superpromobg.eu или като се свърже с Superpromobg.eu за тази цел.

Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си.  Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във вняко съобщение или като се свържете с Superpromobg.eu.

 

 

13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

13.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 

13.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Superpromobg.eu на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

 

13.3.   Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

 

13.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

 

13.5.   Superpromobg.eu издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от Superpromobg.eu. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: reklamatsii@Superpromobg.eu.bg или на info@Superpromobg.eu.bg .

 

13.6.   Superpromobg.eu не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Marketplace Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

 

13.7.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

13.8.   Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Superpromobg.eu фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

 

13.9. (1) Плащането с 1 клик е бърз начин за плащане през мобилното приложение на Superpromobg.eu или сайта Superpromobg.eu.bg чрез дебитна или кредитна карта, което се извършва само с един клик чрез помоща на Token-а на картата без да има нужда от въвеждане на данни на картата при всяка транзакция.

 

(2) Методът “Плащане с 1 клик” може да се активира по всяко време, след като създадеш своя акаунт, при регистрирането на нова поръчка или след получаване на потвърждение за регистрирана поръчка.

 

(3) Клиентът/Потребителят може да активира опцията „Плащане с 1 клик“ по всяко време през секцията „Моите карти“ в акаунта си, избирайки бутона „Запази картата“. В този момент той се пренасочва към страница на PayU, където може да попълни изискваните данни на картата си. След попълването им PayU валидира картата при банката издател на картата. За целта PayU блокира 0,45 лв. от заявената карта като ги отблокира след получаване на валидация от банката издател в рамките на 30 дни. След валидиране на съответната банкова карта, опцията „Плащане с 1 клик“ се активира автоматично, като се получава Token (криптиран, уникален код), който да бъде използван при използване на услугата „Плащане с 1 клик“.

 

(4) Клиентът/Потребителят може да активира опцията „Плащане с 1 клик“ към момента, в който той прави поръчка и избере плащане чрез дебитна или кредитна карта, след което избере да активира тази опция. Процесът на активация е същия, като описания в ал. 2, като след завършването му Клиентът/Потребителят плаща, съответно завършва Поръчката. След потвърждението за плащане, Купувачът може да използва картата си отново чрез Token-а.

 

(5)  Клиент/Потребител/Купувач може да активира опцията „Плащане с 1 клик“, ако е направил Поръчка, избрал е плащане чрез дебитна или кредитна карта, но не е активирал „Плащане с 1 клик“. След получаване на потвърждението за извършено плащане Купувачът ще получи възможността да запази данните на банковата си карта по гореописания начин. След това Клиентът/ Потребителят/Купувачът ще може да използва картата си за бъдещи плащания, използвайки Token-а.

 

(6) Клиент Потребител/Купувач с активна опция за “Плащане с 1 клик” няма да има нужда да попълва всеки път данните на своята карта. С въвеждането на данните на картата си Клиентът/ Потребителят/Купувачът потвърждава, че е бил информиран и е съгласен с условията за ползване на Платформата по отношение на “Плащане с 1 клик”, както и изричното си съгласие тези данни да бъдат използвани чрез Token-а за следващи транзакции.

 

(7) Клиентът/Потребителят/Купувачът може да въведе данните на повече от една свои дебитни или кредитни карти за плащане, за които може да се активира опцията “Плащане с 1 клик”. Данните на всяка карта ще бъдат свързани с различен Token. Клиентът/Потребителят може по всяко време да изтрие всеки Token за всяка карта. Също така Клиентът/Потребителят може по всяко време да изтрие всеки един Token като деактивира услугата “Плащане с 1 клик” от своя акаунт в Платформата в секцията „Моите поръчки“. Тези действия ще доведат до невъзможност Клиентът да ползва услугата „Плащане с 1 клик“ до евентуалната й нова активация по гореописаните начини.

 

(8) В случай, че в акаунтът на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

 

 

 

14.ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Superpromobg.eu.bg, определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

 

14.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в праткатане се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@Superpromobg.eu.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

 

14.3.   (1) Superpromobg.eu ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от Superpromobg.eu се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.

(3) Условията и цената на доставка на стоките на Marketplace Продавач ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съотвентата страница на всеки такъв търговец в Платформата, която е достъпна чрез активното му наименование в текста “Предлаган от …” под всяка Стока.

(4) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се поставят в количката.

 

 1. ГАРАНЦИИ

15.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.

 

15.2.   По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Superpromobg.eu, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Superpromobg.eu. За всички продадени продукти с гаранция, Superpromobg.eu осигурява услугата “Pick-up & Return”, която означава безплатното вземане и обратна доставка на Стоките.

 

15.3.   По отношение на стоките, продавани и доставяни от Marketplace Продавачите, чрез Платформата, Купувачът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от Marketplace Продавачитепрез Superpromobg.eu, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача. Marketplace Продавачите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях Стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

 

15.4.   Гаранционните сертификати, издадени от самия Superpromobg.eu, ще се изпращат на Купувача в електронен формат на посочения от Купувача и-мейл адрес и чрез добавянето им в акаунта на Купувача. В последния случай Купувачът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от Superpromobg.eu гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.

 

15.5.   Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

 

 1. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

 

15.7. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

 

 

16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 

 

 1. ПИСАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

17.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Киента, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва дасе отнасят за характеристиките и начина на употреба на даденастокаили услуга.

 

17.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на Superpromobg.eu един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Superpromobg.eu да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

 

17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

 

 • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация,свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

 

 • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

 

 • да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

 

 • да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.

 

 • да се увери, че въведената от негоинформацияереалистична, коректна, неподвеждащаи в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

 

 • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определенастокаили услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стокии/или услуги;

 

 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

 

 • да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Superpromobg.eu;

 

 • да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

 

 • да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.

 

17.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва дадобави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с високРейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

 

17.5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

 

 • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стокатаили услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушаватавторските права на трети лица;

 

 • качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;

 

 • качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;

 

 • качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като Superpromobg.eu.

 

17.6. Когато Клиент съобщи, че някоеРевю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от Superpromobg.eu, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на Superpromobg.eu.

 

17.7. В случай, че Superpromobg.eu констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.

 

17.8. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

 

До ………………………

 

/името на търговеца/

 

……………………………………………………………………..

 

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

…………………………………………………. /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ………………….

 

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

 

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

 

 

……………….                                                                             …………………………….

 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя

 

18.ОТГОВОРНОСТ

18.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

21.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

21.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

21.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на румънското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Superpromobg.eu и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните румънски съдилища в Община Букурещ без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012. Договорите за покупко-проджаба, сключени между Клиент и Marketplace Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответсвие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН ПРИЛОЖИМИ ЗА ПЕРАЛНИТЕ МАШИНИ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

 

23.4.   Приложение IV от Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 за прилагане на Директива 2009/125/CE на Европейския Парламент относно изискванията за екодизайн приложими за пералните машини за домашна употреба.

 

23.5.   Референтни стойности

Към датата на влизане в действие на настоящия регламент, най-високата технология достъпна на пазара за перални машини за домашна употреба, по отношение на енергииния раход, ефективност на прането и шумовите емисии предадени по въздуха по време на пране/изцеждане чрез жентрофугиране на стандартната програма от 60 градуса за памучно пране, с пълно зареждане е идентифицирана както следва (*) :

 

23.5.1. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 3 kg:

(a) енергиен разход: 0,57 kWh/цикъл (или 0,19 kWh/kg), което отговаря на един общ годишен разход на енергия от 117,84 kWh/година, от който 105,34 kWh/година за 220 цикъла и от 12,5 kWh/година при режимите с ниска консумация на енергия;

(b) разход на вода: 39 литра/цикъл, т.е 8 580 литра/година за 220 цикъла;

(c) индекс на ефективността на пране: 1,03 ≥ I w > 1,00;

(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (900 rpm): не са налични.

 

 

 

23.5.2. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 3,5 kg:

(a) енергиен разход: 0,66 kWh/цикъл (или 0,19 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 134,50 kWh/год., от който 122,00 kWh/год за 220 цикъла и 12,5 kWh/год. при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 39 литра/цикъл, т.е. 8 580 литра/година за 220 цикъла;

(c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 100 rpm): не са налични.

 

23.5.3. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 4,5 kg:

(a) енергиен разход: 0,76 kWh/цикъл (или 0,17 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 152,95 kWh/година, от който 140,45 kWh/година за 220 цикъла и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 40 литра/цикъл, т.е. 8 800 литра/година за 220 цикъла;

(c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 000 rpm): 55/70 dB(A) re 1pW.

 

 

23.5.4. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 5 kg:

(a) енергиен разход: 0,850 kWh/цикъл (или 0,17 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 169,60 kWh/година, от който 157,08 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 39 литри/цикъл, т.е. 8 580 литри/година за 220 цикъла;

(c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 200 rpm): 53/73 dB(A) re 1pW.

 

 

23.5.5 Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 6 kg:

(a) енергиен разход: 0,90 kWh/ciclu (sau 0,15 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 178,82 kWh/ година, от който 166,32 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 37 литри/цикъл, т.е. 8 140 литъра/ година за 220 цикъла;

(c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 600 rpm): не е налично.

 

 

23.5.6. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 7 kg:

(a) енергиен разход: 1,05 kWh/ciclu (sau 0,15 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 201,00 kWh/ година, от който 188,50 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 43 литри/цикъл, т.е. 9 460 litri/ година pentru 220 de cicluri;

(c индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 000 rpm): 57/73 dB(A) re 1pW;

(e) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 400 rpm): 59/76 dB(A) re 1pW;

(f) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 200 rpm): 48/62 dB(A) re 1pW (за вградените перални машини за домашна употреба).

 

 

23.5.7. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 8 kg:

(a) енергиен разход: 1,200 kWh/цикъл (или 0,15 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 234,26 kWh/ година, от който 221,76 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 56 литри/цикъл, т.е. 12 320 литри/ година за 220 цикъла;

(c) индекс за ефективност на пране: I w de 1,03;

(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 400 rpm): 54/71 dB(A) re 1pW;

(e) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 600 rpm): 54/74 dB(A) re 1pW.

 

 

24.ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН ПРИЛОЖИМИ НА СЪДОМИЯЛНИТЕ МАШИНИ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

24.1.   Приложение IV от Регламент (ЕС) № 1016/2010 на комисията от 10 ноември 2010 за прилагане на Директива 2009/125/CE на Европейскя Парламент и на Съвета относно изискванията за екодизайн приложими за съдомиялните машини.

24.2.   Референтни стойности

Към датата на влизане в действие на настоящия регламент, най-високата технология достъпна на пазара за миялни машини за домашна употреба, по отношение на енергииния раход, ефективност на миенето и шумовите емисии предадени по въздуха по време на миене/изсушаване, на шумовите емисии е идентифицирана както следва:

24.1. Миялни машини за домашна упореба за 15 комплекта (вграден модел):

 

(a) енергиен разход: 0,88 kWh/цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 268,9 kWh/година, от който 246,4 kWh/ година за 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 10 литри/цикъл, т.е. 2 800 литри на година за 280 цикъла;

(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

(d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

(e) шумови емисии предавани по въздуха: 45 dB(A) re 1pW.

 

24.2.2 Миялни машини за домашна упореба за 14 комплекта (компактен вграден модел):

(a) енергиен разход: 0,83 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 244,9 kWh/ година, din care 232,4 kWh/ година pentru 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 10 литри/цикъл, т.е. 2 800 литри/ година за 280 цикъла;

(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

(d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

(e) шумови емисии предавани по въздуха: 41 dB(A) re 1pW.

 

24.2.3. Миялни машини за домашна упореба за 13 комплекта (компактен вграден модел):

(a) енергиен разход: 0,83 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 244,9 kWh/година, от който 232,4 kWh/ година за 280 цикъла на миене и12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 10 литри/цикъл, т.е. 2 800 литри/ година за 280 цикъла;

(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

(d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

(e) шумови емисии предавани по въздуха: 42 dB(A) re 1pW.

 

24.2.4. Миялни машини за домашна упореба за 12 комплекта (компактен вграден модел):

(a) енергиен разход: 0,950 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 278,5 kWh/година, от който 266 kWh/година за 280 цикли на миене и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия

(b) разход на вода: 9 литри/цикъл, т.е 2 520 литри/година за 280 цикъла;

 

(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

(d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

(e) шумови емисии предавани по въздуха: 41 dB(A) re 1pW.

 

24.2.5. Миялни машини за домашна упореба за 9 комплекта (вграден модел)

(a) енергиен разход: 0,800 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 236,5 kWh/година, от който 224 kWh/ година за 280 цикъла за миене и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

 

(b) разход на вода: 9 литри/цикъл, т.е 2 520 литри/ година за 280 цикъла;

(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

 1. d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

( шумови емисии предавани по въздуха: 44 dB(A) re 1pW.RO 11.11.2010 Официален Вестник на Европейския Съюз L 293/39.

24.2.6. Миялни машини за домашна упореба за 6 комплекта (вграден модел):

(a)енергиен разход: 0,63 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 208,5 kWh/година, от който 196 kWh/ година за 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 7 литри/цикъл, т.е. 1 960 литри/ година за 280 цикъла;

(c) ндекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

(d инекс за ефективност на сушене: 1,08 ≥ I D > 0,86;

(e) шумови емисии предавани по въздуха: 45 dB(A) re 1pW.

24.2.7. Миялни машини за домашна упореба за 4 комплекта (самостоятелен модел)

(a) енергиен разход: 0,51 kWh/цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 155,3 kWh/ година, от който 142,8 kWh/година за 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 9,5 литри/цикъл, т.е. 2 660 литри/ година за 280 цикъла;

(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

(d) индекс за ефективност на сушене: 1,08 ≥ I D > 0,86;

(e) шумови емисии предавани по въздуха: 53 dB(A) re 1pW.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

 

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве в случай, че то не се събира разделно.

 

Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля имайте предвид че:

 

25.1. Потребителите имат задължението да не поставят ИУЕЕО на необозначени за това места и да събират такова ИУЕЕО разделно;

 

25.2. Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на потребителите са: местата за раздено събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци или директно на „Екобултех“ АД(http://www.ecobultex.com) – упълномощена от Superpromobg.eu организация, отговаряща за изпълнението на задължениеята по разделно събиране и управление на отпадъците за територията на България;

 

25.3. Когато си купуват нов продукт, клиентите могат да върнат същото количество отпадъчен продукт безплатно на Superpromobg.eu чрез „Екобултех“ АД, при условие, че то е от сходен вид и изпълнява същите функции като купения;

 

25.4. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

                                                                                                   СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                                                   /Подпис на потребителя/

 

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.